Nákladní skříňový vůz – do 26 m3

KdyCoKam stěhování Praha - stěhovací vozidlo velké

Nákladní skříňový vůz s čelem – do 35 m3

KdyCoKam stěhování Praha - stěhovací vozidlo velké

Velké stěhování (do 38 m3)

KdyCoKam stěhování Praha - stěhovací vozidlo Atego


Hodinová sazba
(stěhování v rámci Prahy)

Cena 1 km

Hodinová sazba
(stěhování v rámci Prahy)

Cena 1 km

Hodinová sazba
(stěhování v rámci Prahy)

Cena 1 km
vozidlo +stěhovák  850,- 20,- 1.000,- 20,- —— ——
vozidlo + stěhovákstěhovák 1.200,- 20,- 1.200,- 20,- 2.000,- 30,-
vozidlo + stěhovákstěhovákstěhovák 1.500,- 20,- 1.500,- 20,- —— ——
+ další  —— —— —— —— —— ——

Přeprava osob osobním vozem s řidičem – 20,- Kč / 1 km obousměrně.

Doprava mimo Prahu – 23,- Kč / 1 km obousměrně.

 

MATERIÁL A OBALOVÁNÍ

Krabice 40 Kč / 1 ks k zapůjčení na stěhování.

Obalový materiál dle spotřeby:
smršťovací fólie – 200,- Kč / 1 ks
bublinková fólie – 70,- Kč / 1 běžný metr z role

Obalování: 300,- Kč / 1 hod (připočteno k hodinové sazbě)

 

TĚŽKÁ BŘEMENA

Hmotnost břemene Nakládka a vykládka do vozu Příplatek za patro
100 – 150 kg 1.900,- 800,-
151 – 300 kg 2.500,- 1.500,-
nad 300 kg tuto službu neprovádíme tuto službu neprovádíme

 

PŘÍPLATKY

Práce v neděli a mimo pracovní hodiny od 20:00 do 7:00 hod – příplatek 25%.
Práce v nečistém prostředí – příplatek 15%.
V případě, že nebude zákazník připraven na stěhování (sbalen do krabic apod.) – příplatek 30% z dohodnuté, či ceníkové ceny.
Nezajištěné parkování pro stěhovácí vozidlo, případně neodstraněné překážky v útrobách chodeb domu apod. – příplatek 10% z dohodnuté či ceníkové ceny.

 

VÍCEPRÁCE

pokud zákazník uvedl menší rozsah prací nežli je na místě zjištěno, vyhrazuje si firma právo dané vícepráce doúčtovat zákazníkovi dle platného ceníku.

 

Pro určení ceny, přípravy týmu a sepsání objednávky prosím využijte STĚHOVACÍ KONZULTACE ZDARMA.

Uvedené ceny jsou vč. DPH. Od 05/2020 účtujeme v režimu EET.

V případě nabídek na základě prohlídek a dohod s klienty se konečná cena neřídí ceníkem.

MINIMÁLNÍ CENA ZAKÁZKY: 1.600kč

VYUŽIJTE MOŽNOSTI PLATIT PLATEBNÍMI KARTAMI PŘÍMO VE VOZE – BEZ PŘÍPLATKŮ

 

BANKOVNÍ SPOJENÍ

  • Raiffeisen bank, a.s. – 6521820001/5500

 

REKLAMACE

Upozorňujeme zákazníky, aby provedli kontrolu případných poškození ihned po stěhování. Řešíme pouze škody nahlášené zákazníkem do 12 hodin po ukončení zakázky a to s fotodokumentací na e-mail stehovani@kdycokam-stehovani.cz, případně sepsáním na osobní návštěvě u klienta.

Naši pracovníci nábytek po stěhování rozbalí a umožní klientovi kontrolu stěhovaných věcí. Pakliže učiní zjištění o škodě, pracovník vyplní protokol o škodě.

Naše firma klientovi nabídne řešení v podobě opravy, jejíž hrazení zvolíme dle výše plnění. Pro uplatnění nároku z pojištění, je potřeba doložit nabývací titul k dané věci, kde je zřetelně prokázána pořizovací cena. Dále pojišťovna zhodnotí plnění dle stáří předmětu a jeho ceněn obvyklé.

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI:

Naše společnost je odpovědnostně pojištěna se spoluúčastí 2500 Kč do výše plnění 5 milionů Kč. Upozorňujeme, že průběh pojistného plnění trvá procesně až 2 měsíce a poškozené věci jsou amortizovány dle posouzení pojišťovnou. Podhodnotu plnění do výše původní hodnoty nedoplácíme.

UPOZORNĚNÍ

Pokud klient uvede firmu a pojišťovnu v omyl, a nárokuje poškození vzniklá dříve před stěhováním apod., jedná se, a je kvalifikováno, jako pokus o podvod. Postupujeme dále právnímu oddělení a informujeme pojišťovnu, se kterou věc postupujeme znaleckým posudkům pro přípravu žaloby.